اطلاع از آخرین شرایط سفر و استرداد پرواز خارجی با توجه به شیوع ویروس کرونا[مشاهده جزئیات]
قوانین کنسلی ایرلاین آتا

رده - کلاس نرخی

تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز

تا 24 ساعت قبل پرواز

از 24 ساعت قبل پرواز تا 3 ساعت قبل پرواز

از 3 ساعت به بعد (No Showe)